CodeIgniter 4

CodeIgniter 4 là phiên bản sắp tới của nền tảng web PHP này, nó được dự định để sử dụng với PHP7.2. Quá trình phát triển vẫn đang được tiến hành và phiên bản hiện tại là v4.0.0-rc.3, nhưng các nhà lập trình web đã có thể tải xuống phiên bản 4 ở website chính …

CodeIgniter 4 Read More »