Giới Thiệu

Top Hay là 1 blog cá nhân được thành lập với mục đích chính là chia sẻ các sản phẩm mới ra mỗi năm.

Ngoài ra Top Hay còn giới thiệu các thủ thuật hay về phần mềm.