Giới Thiệu

Top Hay là 1 blog cá nhân được thành lập với mục đích chính là chia sẻ tài liệu học cho các mục như ngoại ngữ, lập trình, kỹ năng, ….

Ngoài ra Top Hay còn giới thiệu các thủ thuật hay về phần mềm, các tin gaiir trí để thử giãn.